Cevap ( 1 )

  1. Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa olarak adlandırılır. Olgu dediğimiz bir süreç sonunda oluşan olayları tarif ederken kullanılır.

    Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka olarak adlandırılır. Ayrıca hadise veya olay da denir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .