Cevap ( 1 )

  1. Vakıfların ve vakıfların çevresinde kurulan medreselerin siyasi, sosyo-kültürel, iktisadi ve eğitim alanlarında değer kattıklarını söyleyebiliriz.

    Yeni fethedilen şehirlerin milli değerler kazanmasında, eğitim faaliyetlerinde ve ticarette vakıfların ön planla olduğunu görmekteyiz. Vakıflar hem ekonomik olarak hem de topluluk olarak birçok alanda hizmet etmiştir.

     

     

     

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .