Cevap ( 1 )

  1. Osmanlı’da matbaada basılan ilk eser. Vankulu mehmed efendi’nin yazmıştır, arapça-türkçe sözlüktür. iki büyük ciltten oluşmaktadır. İlk Türk matbacısı İbrahim Müteferrika’nın ilk bastığı eserdir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .