Cevap ( 1 )

 1. Vietnam’da 1954 Cenevre Antlaşması ile Kuzey ve Güney Vietnam adı altında iki bağımsız devlet kurulmuştu. Aynı antlaşmaya göre 1956’da yapılacak seçimlerle iki Vietnam birleşecekti. Güney Vietnam’ın seçimlere katılmaması üzerine Komünist olan Kuzey Vietnam, 1957’de Güney Vietnam yönetimini değiştirerek birleşmeyi sağlamak için güneyde gerilla savaşını başlattı. Buna karşılık Güney Vietnam ABD’den yardım istedi. Bu nedenle ABD Güney Vietnam’a ekonomik ye askeri yardım yapmaya karar verdi. 

  ABD’nin yardım yapacağını dünyaya duyurmasıyla, Kuzey Vietnam gemileri Tokin Körfezi’ndeki ABD donanmasına saldırdı. Bu gelişme üzerine ABD 1965 Şubatı’nda Kuzey Vietnam’daki askeri hedefleri bombalayarak Vietnam’a sayıları 600.000’i bulan asker çıkardı. 

  Vietnam’a asker gönderilmesi ABD’de büyük çalkantılara neden oldu. İçlerinde Muhammed Ali gibi dünyaca ünlü şampiyon sporcularında bulunduğu birçok duyarlı ABD yurttaşı askere gitmeyi reddetti. Ülkesinden ve tüm dünya kamuoyundan büyük tepkiler alan ABD, Vietnam’da hedeflediği başarıyı gösteremedi ve bir çıkmaz içine girdi. Sonunda barış görüşmelerine razı oldu. 

  Amerika’nın Avrupalı müttefikleri de bu olayı onaylamadı. 

  1968 yılında Paris’te Kuzey Vietnam ile başlayan görüşmeler sonunda 27 Ocak 1973’te “Vietnam Barışı” imzalandı. Buna göre ABD kuvvetleri Vietnam’dan çekilecek, Kuzey ve Güney Vietnam arasında yapılacak müzakerelerle birleşme gerçekleşecekti. 

  Bu antlaşmadan iki yıl kadar sonra Güney Vietnam komünistlerin eline geçti. Böylelikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra bölünmüş olan Vietnam, Kuzey Vietnam’ın kontrolü altında birleştirilmiş oldu. 

  1975’te Güney Vietnam’ın Kuzey Vietnam’a katılmasıyla iki devlet birleşerek “Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti” adını aldı. 

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .