Cevap ( 1 )


  1. Kelime anlamı “yönetici, reis, prens,komutan” manalarına gelir.

    Slav ülkelerinde ordu kumandanlarına ve krallarına Voyvoda denirdi.

    Osmanlı İmparatorluğu Eflak ve Boğdan’ı topraklarına kattıktan sonra da bu vilayetlere padişahın tayin ettiği valileri, sancak beylerini voyvoda olarak isimlendirmeye devam etti.

    Tanzimattan sonra voyvodalık kaldırıldı. Kazalara kaymakamlar tayin edilmeye başlandı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .