Cevap ( 1 )

 1. Westphalia Antlaşması Avrupa’da 1648 yılında imzalanan antlaşmalardır. Ayrıca Vestfelya Barışı olarak da bilinmektedir.

  Westphalia Antlaşması’na baktığımızda Dünya tarihini ve Avrupa’yı önemli ölçüde etkilenmiştir.
  İmzalanan bu barış anlaşmasından sonra Avrupa’da sınırlar değişmiştir.
  Avrupa’da yıllardır devam eden 30 yıl savaşları sona ermiştir. Milletlerarası hukukun başlangıcı olması bakımından önemlidir. Kutsal Roma İmparatorluğu’nun bölünmesinin ardından 100’den fazla Özerk Alman Devletleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Fransız Devrimi’ne altyapı hazırlamıştır

  Kutsal Roma İmparatorluğu ve İspanya, Fransa, İsveç, Hollanda, Alman prensleri arasında Almanya’da imzalanmıştır. Bu barış antlaşmasına 109 farklı eyalet daha katılım gösterdi.

  Antlaşmanın hükümlerine göre; İmparator ne savaş ilan edebilecek, ne de vergi ve asker toplayabilecek gibi hükümlerle İmparatorluğun neredeyse tüm yetkileri elinden alınmıştır. Fransız yazar olan Voltaire’in şu sözleri bu durumu çok güzel özetlemektedir. Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu “artık ne Kutsal ne Romalı ne de İmparatorluktu”. Ayrıca İspanya, Hollanda’nın bağımsızlığını resmen tanımış ve İspanya-Hollanda arasındaki Seksen Yıl Savaşları sona ermiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .