Cevap ( 1 )

 1. a. Celali isyanları,
  b. Uzun süren savaşlar,
  c. Nüfuzlu kişilerin kanunlara aykırı olarak tımar ve zeametleri kendi çevrelerine vermeleri,
  d. Fetihlerin durması,
  e. Aşırı nüfus artışı ve toprak yetersizliği,
  f. Tımarların dağıtımındaki usulsüzlükler,
  g. Devletin gelirlerini merkezde toplamak amacıyla tımarları yüksek bedeller karşılığında iltizama vermesi,
  h. Tımarların zamanla vakıf veya özel mülkiyete geçmesi bu sistemin bozulmasına neden olmuştur.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .