Yabancı ülkeler genel itibarıyla okullarını azınlıkların bulunduğu bölgelerde açmışlardır. Bu durumun gerekçesi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Soru

Cevap ( 1 )

  1. Osmanlı Devleti’nde azınlıkların yanı sıra yabancı ülkeler de okullar açmıştır. 1536 yılında Fransa’ya verilen “Kapitülasyonlar” ilk etapta ticari içerikli görünse de ilerleyen zamanlarda siyasi, hukuki, kültürel, sosyal alanlarda genişleme gösterdi. Fransa’ya tanınan bu haklar zaman içerisinde İtalya, Almanya, Amerika, Rusya ve diğer Avrupa ülkelerine de verildi. Geniş haklar elde eden Avrupa ülkeleri Osmanlı Devleti içerisindeki gayrimüslim halkı himaye etmek amacıyla ülkenin her tarafına okullar açtılar. Ayrıca bu okulların yanında yabancı elçilikler de okullar açmışlardı.
    Yabancı ve azınlık okullarının bazı olumsuzluklarına karşı Osmanlı eğitiminin modernleşmesinde, yabancı dil öğreniminde devletin Batı’ya açılmasında, Batının bilimsel takibinde bu okulların olumlu etkileri de olmuştur.

     

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .