Cevap ( 1 )

  1. Saldırı tehdidi karşısında saldırgan devlete karşı uygulanan politikadır.

    Bu türden  bir politika, soruna barışçı bir çözüm getirebileceği gibi, saldırgan devletin gücünün ve egemenliğinin artmasına da yol açabilir.

    Kaynak: Tarih Terimleri Sözlüğü, A. Timur Bilgiç. s.  422

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .