Yavuz’un İran Seferi’ne çıkmasının nedenleri nelerdir?

Soru
1 Cevap 1917 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1.  Osmanlı İmparatorluğun kuruluşundan sonra yüksek devlet makamlarına Enderun’dan yetişen devşirmeler getirilmesi nedeniyle Türkmenler arasında haksızlığa uğradıkları ve üvey evlat muamelesi gördükleri düşüncesi yaygınlaştı. Devletin bu politikasına karşı Anadoluda Türkmenler arasında Şiilik yayılmaya başladı. Türk soyundan gelen Şah İsmail’in başında olduğu Şii Safevi Devleti kuruldu. Şah İsmail, ilk zamanlarda Osmanlı ile iyi geçiniyordu.

      a. Ancak Safevi devleti güçlendikçe Osmanlı için bir tehdit olarak görülmeye başlandı.

      b. Memluklular ve Venediklilerle Şah İsmail’in ittifak yapması Osmanlı için İpek Yolu ticaretinin güvenliğini tehlikeye düşürüyordu

      c. Osmanlı’nın Anadolu’da birlik ve hakimiyetini sağlanmak, Osmanlı egemenliğini sağlamlaştırmak

      d.  İslam Devletlerini tek çatı altında toplamak için bu devleti ortadan kaldırılmak  isteniyordu.

  III. Selim (Yavuz Sultan Selim) bu nedenlerle İran’a bir sefer düzenlemiştir.

  En iyi cevap

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .