Yavuz’un Mısır Seferi’nin Osmanlı Devleti’ne sağladığı en önemli kazanım ne olmuştur? Neden?

Soru
, 1 Cevap 322 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. 1517 yılında Kahire önlerindeki Ridaniye’de yapılan savaşta Memluklular yenilgiye uğratarak bu devlete son verildi. Bu zafer sayesinde:

  a. Memlukluların koruması altındaki Abbasi Halifeliği de sona erdi ve halifelik Osmanlı hanedanına geçti.

  b. Yavuzun hayali islam dünyasının lideri olmaktı. Bu fetih ile ; Yavuz’un Doğu siyasetinin temelini oluş­turan İslam dünyasını Osmanlı yönetimi altında birleştirme ideali gerçekleşmiş oldu.  

  c. Baharat Yolu Osmanlı Devleti’nin kontrolü altına girdi.

  d. Memlukluların yıkılışının ardından Suriye, Filistin ve Mısır’ın yanı sıra kutsal toprakların bulunduğu Hicaz Bölgesi Osmanlı hâkimiyetine girdi.

  e. Kutsal topraklarda bulunan mukaddes emanetler İstanbul’a getirilerek Topkapı Sarayı’ndaki Hırkayısaadet Dairesi’nde muhafaza altına alındı.

  f. Mısır Seferi sonucunda elde edilen Memdüklerin hazinesi, gelirlerleri ile Osmanlı ekonomisi de güçlen­di.

  g. Venediklilerin Kıbrıs Adası için Memluklulara öde­dikleri vergiyi bundan böyle Osmanlı Devleti’ne vermeye başladı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .