Cevaplar ( 2 )

  1. Yazıdan önceki dönem karanlık çağdır. Bu dönemde insanlar avcılık ve toplayıcılık ile hayatlarını sürdürebilmiştir.
    Kendilerini kendilerinden güçlü canlılardan korumaya çalışarak, doğal afetlerden korunmaya çalışarak ve avcılık toplayıcılık yoluyla doymaya çalışmışlardır.
    Yiyecek bulabilmek hayatlarını devam ettirebilmek için zaman zaman yer değiştirmek zorunda kalmışlardır. Uzun süre devam eden bu yaşan biçiminde zamanla yabanı meyve ve bitkiler de yiyecek türleri arasına girmiştir.

  2. M.Ö. 3000 yıllarından öncesini ifade eden bu dönemler insanlığın ilk çağlarıdır. Yazılı tarih öncesi dönemler olduğu için yeterli akademik kaynak mevcut değildir. Ancak insanların bıraktığı buluntulardan bazı bilgilere ulaşılabilmektedir. Eski çağlarda insanların hayat tarzını daha çok hayatta kalma ve korunma ve barınma ihtiyaçları belirlemiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .