Cevap ( 1 )

  1. Yazının bulunmasıyla tarihi çağlar başlamıştır. Yazının bulunup gelişmeye başlamasıyla toplumlar arasında milli kimlik kavramı, birey ve toplum olarak kendini ifade etme, gelecek nesillere bilgi aktarma, sosyo-kültürel gelişme, edebiyat, sanat ve bilimde gelişmeler hepsi birbiriyle bağlantılıdır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .