Yedi Yıl Savaşları ile Amerikan kolonilerinin İngiltere’ye karşı bağımsızlık mücadelesi başlatması arasında bir ilişki var mıdır? Neden?

Soru
, 1 Cevap 737 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1.  
  İngiltere,  Yedi Yıl Savaşlarında ( 1756-1763)  Fransa’dan Kanada’yı,  İspanya’dan Florida’yı aldı ve Amerika kıtasındaki top­raklarını genişletti. Ancak savaşlarda mali yapısı bozulmuştu. Maliyesini yapısını düzeltmek, oluşan kayıplarını gidermek için   Amerika’da bulunan kolonilere ağır vergiler uygulamaya çalıştı :

   * 1765 yılında “Damga Pulu Kanunu” çıkarıldı, fakat gelen tepkiler üzerine kaldırmak zorunda kaldı

   *  1767 yılında “Townshend Kanunu” olarak bilinen kanunu yürürlüğe sokuldu ve çay dahil bazı ürünlere yeni vergiler koyuldu.

    Bu uygulamalar Amerika Kıtası’nda yaşayan İngiliz kolonilerinin tepkisine ve bağımsızlık duygularının güçlenmesine neden oldu ve bu duruma karşı birleşerek isyan etti.  Boston Limanı’nda İngiliz ticaret gemilerine saldırarak İngiltere’den gelen çayları denize döktüler.

   Böylece iç savaşın fitili de yakılmış oldu, Amerikan Bağımsızlık Savaşını başlatmış oldu. 

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .