Cevap ( 1 )

  1. I.Murad zamanında ( 1362 – 1389) kurulmuştur. Kapıkulu ocaklarının en temel ve kalabalık grubu olmakla birlikte en itibarlısıydı. 8-18 yaşlarında alınarak yetiştirilen (devşirme) Hıristiyan’lardan oluşturulmuştur. Padişah’a bağlı Kapıkulu Ocakları’nın piyade kısmının büyük kısmını oluşturmaktaydı. Padişah’ın merkez otoritesinin temeliydiler. Acemi ocağında yetişen devşirmeler yeniçeri ocağındaki ihtiyaca göre “Çıkma” veya “Kapuya çıkma” adıyla yeniçeri ocağına kaydedilirlerdi.

    Yeniçeriler sıkı bir eğitime tabi tutulur ok, yay, kılıç , balta ve gürz gibi dönemin silahlarını iyi kullanılırlardı. Savaşlarda yaya olarak savaşırlar, merkezde padişahın yakınlarında bulunurlardı. Komutanları “ Yeniçeri Ağası” idi. Yılda bir elbise, 3 ayda bir de “ULUFE “ denen maaş ve her padişah değişikliğinde “Cülus Bahşişi” alırlardı. Askerlik dışında bir işle uğraşmazlar, emekli olana kadar evlenmezlerdi.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .