Yerleşik yaşama geçen toplumların yaşam tarzında ne gibi değişimler meydana gelmiştir?

Soru
1 Cevap 1074 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Örgün eğitim başlanmıştır.
  2. Sanatta deri, ahşap, metal ve taş gibi alanlarda gelişme kaydetmişlerdir.
  3. Sanayii gelişmiş, sanat manastır, saray yapımı, konut yapımı gelişmiştir.
  4. Ticarette gelişmişlerdir.
  5. Borçlar ve eşya hukuku alanında ilerlemişlerdir.
  6. Tarım hayvancılığın önüne geçmiş, tarım ilerlemiştir.Ekonomide Tarım ürünleri üretimi artmıştır.
  7. Köyler ve kentler gelişmiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .