Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin Fransa Sefaretnamesi’nde yer verdiği izlenimlerin Osmanlı Devleti ve toplumunda ortaya çıkarabileceği değişimler neler olabilir?

Soru
, 1 Cevap 553 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Sefaretname’nin Osmanlı’nın Batılılaşma sürecinde özellikle; Osmanlı’da ilk matbaanın kurulması, askeri teşkilatlanmanın yeniden düzenlenmesi ve Batılı standartlara uydurulmasında önemli katkıları olmuştur.  

    Sefaretnamesinde bahsettiği; Fransa’da Veba salgını nedeniyle yapılan uygulamanın Osmanlı’da da yıllar içinde salgın hastalıklarda karantinanın uygulamasında yol gösterici olduğu görülür.

    Eserin Lale Devri’nin dinamiklerini oluşturduğu söylenebilir. Osmanlı’da, Batı’nın ait sosyal ve kültürel etkileri kısa sürede kendini göstermiştir.

    Osmanlı’da kültürel ve sosyal yaşantısında büyük etki bırakan eserde Çelebi iki toplum arasındaki farklılıklara bazen mukayese yoluyla değinmiştir. Paris’in saray ve bahçelerini, halı ve ayna imalathanelerini, seralarını, rasathane, matbaa ve operaları ile Parisli kadınların özgür yaşamını, Fransız kibarlığı, erkeklerin kadınlara gösterdiği saygıyı tasvir etmiştir.  Bahsedilen Fransız yaşamı, Osmanlı Devleti’de Fransız hayranlığı oluşmasında etkili olmuştur.

     

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .