Cevap ( 1 )

 1. Yörük; kelime anlamı cesur, iyi yürüyen, yüreği kuvvetli anlamındadır.

  Göçebe hayatını benimsemiş Türkmen’lere (Oğuz Türkleri) yörük denilmektedir.

  Malazgirt savaşından sonra Orta Asya’dan Anadolu’ya gelen Oğuzlar’In bir kısmı; Anadolu’nun İslamlaştırılıp Türkleştirilmesi sırasında yerleşik hayata geçip Türkmen adıyla anıldılar, bir kısmı da göçebe hayat sürmeye devam ederek yörük adıyla anıldılar.

  Anadolu Selçukluları yörüklerden askeri güç olarak faydalandılar. Osmanlılar yörüklerin bir kısmını Rumeli’ye göç ettirdiler.

  Yörüklerin kendilerine has konar göçer bir yaşam tarzı ve kültürleri vardır. Belli aralıklarla yer değiştirirlerdi. Kışın ve baharda ovada yaşar, yazın yaylara çıkarlardı, çadırlarda yaşarlardı. Oba, oymak, boy ve ulus şeklinde ayrılırdı. Geçim kaynağı büyük oranda hayvancılık idi.

  Kalabalık hayvan sürülerinden elde ettikleri et, süt, yoğurt, peynir gibi  bu hayvansal gıdaları bulundukları bölgedeki köy ve kasabalarda pazarlara inerek bölge halkına satarlardı.

  Yerleştikleri bölgelerde halka iyi ilişkiler kurarlardı, uyumlu insanlardır. İkram, misafirperverlik ve hoşgörü kültürlerinin önemli bir özelliğidir. Özgürlükçüdürler, gezmek bir toprağa bağlı olmamak kanlarında vardır ve aile bağları da oldukça kuvvetlidir.

  Orta Toroslar üzerinde çeşitli yaylalarda hala göçebe hayatı yaşayan yörükler olduğu gibi  yörüklerin bir kısmı zamanla yerleşik hayata geçmişlerdir. Yerleşik hayata geçen yörükler günümüzde Aydın, Manisa, Kütahya, Adana, Muğla ve Balıkesir gibi bölgelerde yaşamaktadır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .