Yukarıdaki metne göre Hunların ekonomik faaliyetleri hakkında neler söylenebilir? Bu faaliyetleri belirleyen temel faktör nedir?

Soru

Su ve otları takip ederek göçerler. Şehirde ve sabit bir yerde oturmazlar. Tarla işleriyle uğraşmazlar fakat herkesin sınırları belli olan toprakları vardır… Çocuklar koyunlara biner, oklarla kuş ve fare avlarlar. Biraz büyüyünce de tilki ve tavşan avlarlar. Erkekler iri yapılı ve güçlü olup hem yay çeker hem de iyi binicilerdir. Kendilerini rahat hissettikleri zamanlarda hayvancılık ve çobanlık yaparlar. Kuş ve hayvan avlayarak yaşamlarını sürdürürler. Acil ve gerekli durumlarda ise talimli oldukları için

hemen saldırıya geçerler. Bu onların yaratılışında vardır. Onlar uzaktan çarpışırken ok ve yay, yakından çarpışırken ise hançer ve mızrak kullanırlar…

Üst tabakadaki hükümdar, beyler ve asillerden alt tabakaya kadar hepsi hayvan eti yiyip, bu hayvanın derisinden kıyafet dikip giyerler; yorgan denilen kürk ve keçeyi örterler.”

1 Cevap 741 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Hunların ekonomik faaliyetlerini yarı göçebe yaşam sürmelerinden dolayı hayvancılık oldukça etkilemiştir. Tarım ve ziraat yaygın olmadığı için temel geçim kaynağı hayvancılıktır. Beslenmeden barınmaya giyimden kuşama birçok alanda hayat tarzlarını belirlemiştir. Ayrıca günlük yaşamlarında da oldukça önemli bir konumdadır. Savaşçı ve bağımsız bir millet olmaları ve doğa ile uyum içinde yaşamaları da hayvancılığa önem vermelerinde bir diğer etkendir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .