Yukarıdaki metne göre Rusya’nın dış politika hedefleri nelerdir?

Soru

Çar I. Petro, Petersburg arşivinde saklı vasiyetnamesinde isteklerini “İstanbul’a ve Hindistan’a olabil­diğince yaklaşın. Buralarda hüküm süren kişi dünyanın gerçek hükümdarı olacaktır. Suriye üzerinde eski Doğu ticaretini yeniden kurun ve dünyanın ambarı olan Hindistan’a kadar ilerleyin. Avusturya sarayına çıkar sağlayarak onu Türklerin Avrupa’dan kovulması işine çekin. Sonradan geri alınacak bir pay vererek İstanbul’un elimize geçmesi karşısında Avusturya’nın kıskançlığını etkisiz hâle getirin. Türkiye’nin yönetimi altındaki Rumları kendi çevrenizde birleştirmeye büyük çaba gösterin. Böylece düşmanlarınızın evinde bir o kadar dostunuz olacaktır.” şeklinde ifade etmiştir.

, 1 Cevap 960 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Rusya’nın dış politika hedefleri :

    Temelde Rusya İstanbul’u ve Hindistanı ele geçirip dünyanın hükümdarı olmak politikası gütmüşlerdir.

    Bu amaçla; Rumları ve Avusturya’yı Türklere karşı savaşmak üzere kendi saflarına çekmeyi planlamışlardır. Türkiye yönetimindeki Rumları Türkiyeye karşı kıştırtıp kendi saflarına çekmek, Avusturya ile ilişkileri geliştirip, Türkiye’ye karşı hareketleri için (kendilerinden geri alacakları ) bir toprak vs vererek Türklerin Avrupa’dan çıkarılmasını sağlamayı amaçlanmıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .