Cevap ( 1 )

 1. a- Azınlıklar tarafından kurulan zararlı cemiyetler.

  b- Türkler tarafından kurulan zararlı cemiyetler.

   

  a- Azınlıklar tarafından kurulan zararlı cemiyetler :

  • Mavri Mira : Eski Bizans İmp.sınırlarına ulaşabilmek için ( Megalo İdea ) çalışıyordu.Rumlar tarafından kurulmuştur.
  • Rum Kızılhaç ve Göçmenler Derneği
  • Yunan Komitesi ve Trakya komitesi
  • Etnik-i Eterya : Bir taraftan Mavri Mira ile işbirliği yaparken diğer taraftan Samsun -Trabzon ve yöresinde kurulmak istenen Rum Pontus Devleti için Rum Pontus Cemiyetini desteklemiştir.Rumlar ( Yunanlılar ) kurmuştur.
  • Hınçak ve Taşnak Cemiyeti : Bağımsız bir Ermeni devleti kurmak için çalışmıştır.
  • Alyans İsrailit: Yahudiler tarafından kurulmuştur.

   b- Türkler tarafından kurulan zararlı cemiyetler :

  • Sulh ve Selamet i Osmaniye Fırkası : Ülkenin kurtuluşu için padişah ve halifenin buyruklarına uymak gerektiği görüşünü savunmuştur.
  • Teali i İslam Cemiyeti : Ülkenin kurtuluşunun Halife’de olduğu görüşü.
  • Kürt Teali Cemiyeti : Bağımsız bir Kürt Devleti kurmak amacıyla çalışmıştır.
  • İngiliz Muhipleri Cemiyeti : Ülkenin kurtuluşunun İngiltere Himayesine girmekle mümkün olduğu düşüncesini savunmuştur.( İngiliz Mandacılığı )
  • Hürriyet ve İtilaf Partisi : Zararlı cemiyetlerle işbirliği yaptı.
  • Wilson Prensipleri Cemiyeti : Osmanlı aydınları tarafından Amerikan Mandacılığını kabul etmek amacıyla kurulmuştur.

  * Cemiyetlerin birleştiği tek nokta Milli Mücadeleyi boğmaktır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .