Cevap ( 1 )

  1. Osmanlı Devleti’nde topraktan sağlanan yıllık vergi geliri 20bin akçe ile 100 bin akçe arasında değişen dirliklerdi.

    Bu topraklar geliri kadı, sancak müftüsü ve subaşı gibi ikinci dereceden memurlara verilirdi. Sancak merkezlerinde ya da bu merkerlere yakın olan yerlerdeki bu toprakların gelirleri eğer asker besleme koşuluyla siparilere verilirse, sipahi gelirin ilk 5 bin akçesini kendine ayırır, gelirin geri kalan her 5 bin akçesi için tam donanımlı bir atlı asker beslerdi.

    Kaynak: Tarih Terimleri Sözlüğü, A. Timur Bilgiç. s. 430, 431

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .