Cevap ( 1 )

  1. Bir İslam devletinin egemenliğini kabul etmiş, devlete karşı yükümlülüklerini yerine getiren Hristiyanlık ve Musevilik inanışında olan kişidir.

    Kaynak: Tarih Terimleri Sözlüğü, A. Timur Bilgiç. s.  425

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .