Zitvatorok Antlaşması hükümlerine bakarak Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyıl başlarındaki durumu hakkında hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?

Soru
, 1 Cevap 897 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1.  

    Avusturya ya karşı yapılan savaşta Avusturya ordusu yenilgiye uğratılmasına , Osmanlının kazandığı zafere karşılık aynı dönemde kendi içinde çıkan Celali isyanları ile uğraşmak zorunda kalmasından dolayı Avusturya’nın Maceristandaki varlığına son verilemedi. Burada Osmanlının o dönem iç sorunlarının ne kadar önemli bir noktaya geldiğini, ciddi bir devlet problemi olduğunu gösteriyor.

    Osmanlı Devleti 17.yüzyılda iç isyanlar ve bozulan düzen, halkın yönetime karşı sarsılan saygı ve bağlılığı, mali sorunlar, tımar sisteminin bozulması gibi birçok sorunla mücadele etmeye başladı.

    Zitvatorok Antlaşma hükümlerine göre Osmanlıya artık Avusturya vergi ödemeyecek, Avusturya arşidükü protokolde Osmanlı padişahına eşit olacaktı. O yüzyıla kadar arşidük sadrazam ile denk idi, Padişah kendi seviyesinde görmüyordu arşidükü. Bu hükümler; Osmanlının artık bu ülke üzerindeki üstün konumunun zedelendiğini, eski itibarının azaldığını gösteriyor.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .